Mavi Colour olarak sürdürülebilir büyüme stratejimizi gerçekleştirirken, sürdürülebilirlik yönetimi ve bileşenleri konusunda tedarik zincirinde yer alan paydaşları ile işbirliği içerisinde olmayı, sürdürülebilirlik bilincini artırmayı ve faaliyetlerini çevreye duyarlı örnek yaklaşımlarla desteklemeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikası ve Tedarik Zinciri İş Etiği İlkeleri, Tedarikçilerinin iş yapış şekillerinin Mavi Colour değerleri ve mevcut hukuk kuralları ile uyumlu olduğundan emin olmak için tasarlanmıştır ve tüm Tedarikçiler tarafından tam uyum sağlanması beklenmektedir.

Tedarikçiler, kendi Tedarikçileri için bu kuralları hazırlamalı ve uygulamaya prensiplerini oluşturmalıdır.

Mavi Colour Tedarikçi denetimlerinde, Tedarikçilerinin bu kurallara uyumu sorgulanmakta, uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet açılarak iyileştirilmesi beklenmektedir. Takip denetimleri ile de yapılan iyileştirmeler kontrol edilmektedir.

Mavi Colour geçerli yasal mevzuata aykırı veya bu iş ilkeleri ile çelişen şekilde davranan herhangi bir Tedarikçi çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir ve/veya ilgili Tedarikçi ile sözleşmesini feshedebilir. Tedarikçinin, etik ilkelerine aykırı şüpheli davranış ve kural ihlal olayları için izleyeceği yöntem Mavi Colour Tedarik Zinciri İş Etiği İlkeleri’nde tarif edilmiştir.

Mavi Colour, tüm bildirimleri gizlilik içinde ele almayı ve bildirim sahiplerini korumayı taahhüt eder.

İş Etiği İlkelerinin olası ihlalinin incelenmesi sırasında, ihlal bildiriminde bulunan, incelemeye katılan veya yardımcı olan kişiler hakkında (bildirimin kendisinin veya sağlanan bilginin kasten yanlış sunulduğu durumlar dışında) herhangi bir aleyhte işlem yapılmayacaktır.

Tedarikçiler, Mavi Colour tarafından bu ilkelerin revize edilmesi halinde revize ilkeleri kabul etmeyi ve bunları benimseyerek burada belirtilen ilkelere uymayı taahhüt eder.