“Yaşama kimya ile değer katarız” misyonuna sahip Mavi Colour Kimya Dış Tic. Ltd. Şti.  olarak; üretim ve hizmet faaliyetlerimizin devamlılığı için gerekli olan malzemelerin tedarik sürecinde, sürdürülebilir ilişkiler kurmak temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda;

 • Tedarik zincirimizde yer alan tüm operasyonların hukuka ve etik kurallara uygun şekilde yürümesini sağlarız,
 • Ayrım gözetmeksizin tüm Tedarikçilerimiz ile adil, tarafsız ve şeffaf iş ilişkileri kurarız,
 • Tedarikçi seçiminde kalite ve termin performansı, istikrar ve fiyat esnekliğini dikkate alırız,
 • Tedarikçi seçim kriterlerini eksiksiz yerine getiren firmalarla uzun vadeli sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmayı amaçlarız,
 • Tüm ürün ve hizmetlerin temininde; alanında uzman, finansal ve operasyonel olarak güvenilir ve gerekli uluslararası/ulusal sertifikalara/belgelere sahip olan tedarikçilerle çalışırız,
 • Tedarikçilerimiz arasında; insan haklarına saygılı, doğal kaynakları korumaya çalışan, teknolojiye yatırım yapan, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan tedarikçilerimize öncelik tanırız,
 • Mavi Colour'un fikri mülkiyetini, teknolojisinin gizliliğini ve kişisel verilerini özenle koruyan tedarikçilerle çalışır, aynı şekilde tedarikçilerimizin fikri mülkiyetini, teknolojisinin gizliliğini ve kişisel verilerini özenle koruruz,
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni kabul edip ve tüm tedarik zincirinde bu ilkelerin uygulanmasını gözetiriz,
 • Tedarikçilerle stratejik işbirliğini sürdürülebilir kılmak ve onların gelişimlerine katkıda bulunmak için eğitimler veririz,
 • Tedarikçilerimizi, performans takibi ve sürekli iyileştirilme adına satınalma kriterlerimize uygun olarak denetleriz,
 • Sürekli iyileştirmenin sağlanması için Tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde bulunarak geri bildirim ve örnek uygulama paylaşımları konusunda Tedarikçilerimizi teşvik ederiz.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikamız, Mavi Colour'un iş etiği, sürdürülebilirlik, kalite, iş sağlığı ve iş güvenliği, çevre, enerji ve bilgi güvenliği alanlarındaki temel ilke ve politikaları baz alınarak oluşturulmuştur. Sorumlu satın alma anlayışının, Tedarikçilerimizin de benimsemiş olduğu sorumlu bir tedarik zinciri sayesinde kurulabileceğine inanarak, Tedarikçi ilişkilerimizi bu politika çerçevesinde yürütmekteyiz.