“Yaşama kimya ile değer katarız” misyonuna sahip Mavi Colour Kimya Dış Tic. Ltd. Şti. olarak; sürdürülebilirlik değerlerimiz temelinde belirlediğimiz ilke ve önceliklerimizle ülkemizde ve sektörümüzde sürdürülebilirlik yönetimi alanında örnek şirket olmayı ve tüm süreçlerimizi bu doğrultuda yönetmeyi hedefliyoruz.  Yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerimizde, UN Global Compact ve Responsible Care taahhütlerimiz ve

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz doğrultusunda;

  • Şirketimiz ve kilit paydaşlarımız için önemli ve öncelikli konular kapsamında sürdürülebilirlik etkilerimizi ve ekonomik, sosyal, çevresel sorumluluklarımızı yasaların ve beklentilerin ötesinde yönetmeyi, yenilikçi fikir, yatırım ve ürünlerle paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmayı,
  • Daha yaşanabilir bir gelecek için, yaşam anlayışımızın gezegen ile daha uyumlu ve iş anlayışımızın daha kapsayıcı olmasını sağlayacak iradeyi göstermeyi ve çözümün ortağı bir paydaş olmak kararlılığı ile çalışacağımızı,
  • İklim değişikliğinin önlenmesi yönündeki tüm çabalara aktif olarak katkı sağlayağımızı,
  • Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için belirlediğimiz aksiyonları gerçekleştirmek üzere tüm kaynaklarımızı kullanmayı,
  • Tüm personelimizle birlikte sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak üzere çalışmayı ve tüm iletişim kanallarını açık tutmayı,
  • Hedeflerimizi ve performansımızı periyodik olarak gözden geçirmeyi, iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
  • Ortak amaçlarımıza değer katacak bir üretim anlayışı içinde olacağımızı,
  • Tüm paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki sağlık ve esenliklerini önemseyen, kapsayıcı ve eşitlikçi bir iş anlayışına bağlı kalacağımızı,
  • Sürdürülebilirlik raporumuzu iki yıllık periyotlarla paydaşlarımıza sunmayı taahhüt ederiz.